ลงทะเบียนสัมมนา
THE NEXT THAILAND 4.0
ทางออกเศรษฐกิจไทย ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจโลก วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. – 17.30 น. ห้องฉัตราบอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 – 14.30 น. กล่าวเปิดสัมมนาและกล่าว กล่าวปาฐกถาพิเศษ “ปัญหาและทางแก้เศรษฐกิจไทย” โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี
14.30 – 14.40 น. ถ่ายภาพร่วมกันบนเวที
14.40 – 17.20 น. ช่วงที่2 บรรยายท่านละ 40 นาที โดย คณะรัฐมนตรีทีมเศรษฐกิจและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
14.40 – 15.20 น. ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
15.20 – 16.00 น. คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
16.00 – 16.40 น. คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
16.40 – 17.20 น. ดร.รุ่ง โปษยานนท์ มัลลิกะมาส รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงาน Global Business Development and Strategy ธนาคารกรุงไทย
17.20 – 17.25 น. พิธีกรสรุปการจัดงาน
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
บริษัท
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
email